Marknadens mest avancerade system för trådlös mätning, insamling och överföring av data från byggarbetsplatser, undercentraler, pumpgropar och industriella processer.

Nod N-TRF

Mäter temperatur och
relativ fuktighet i fri luft.

Kan användas såväl inne som ute. Placeras med fördel i bruksskedet på vindar, i källare och kryprum eller under byggtiden temporärt på våningsplan där gjutarbete eller håltagning sker. Genom att övervaka klimatet undviks kostsamma skador på grund av för hög fuktbelastning.

Nod N-TV

Mäter temperatur och
relativ fuktighet i ung betong.

Används under byggtiden för att övervaka konstruktionens uttorkningsförlopp. Genom att övervaka uttorkningen i realtid kan betongens uttorkning bättre prognosticeras och stomdriften därmed bättre planeras. Vidare undviks fuktskador på grund av exempelvis för tidig mattläggning.

Nod N-TE

Mäter temperatur med hjälp av
ett termoelement typ T.

Används exempelvis för att övervaka temperaturen i nygjutna betongkonstruktioner. Tack vara termoelementets låga kostnad lämpar sig denna mätmetod väldigt bra till applikationer där mätpunkten byggs in eller på annat sätt blir oåtkomlig varför mätkroppen måste lämnas kvar.

Nod N-MF

Mäter analoga och digitala
signaler i fyra kanaler.

Används för att övervaka vätskenivåer, drifttid hos pumpar och till en mängd andra applikationer såsom differentialtryck, koldioxidhalt, pH-värde och i larmapplikationer.


Montage

Noderna monteras enkelt i en robust konsol med nyckellås. De kan också skruvas fast direkt mot underlaget eller fästas med ett särskilt plåtclips. Det inbyggda batteriet räcker till flera månaders mätning. Noderna laddas på några timmar genom USB-kontakten i botten. De kan också anslutas via en nätadapter till elnätet för permanent drift.


Återförsäljare och auktoriserade montörer

Bygg- och anläggningsindustri

Betongindustri AB
Sagsjövägen
428 81 Kållered
Kontaktperson:
Jonas Carlswärd
Tel: 070-952 63 63
jonas.carlsward@betongindustri.se

Tillverknings- och processindustri

Industriautomation i Malmö AB
Kusthamnsgatan 5
211 24 Malmö
Kontaktperson:
Friedrich Lossien
Tel: 040-93 83 20
kontakt@indaut.se

Nivåmätning, larmapplikationer och pumpautomatik

Nybergs El & Pumpservice AB
Spjutvägen 5, Hus C
175 61 Järfälla
Kontaktperson:
Björn Nyberg
Tel: 08-760 29 35
info@nep.se

Auktoriserad servicepartner

Reparation och Service, Returer, Teknisk support

J&D Assisting Systems AB
Pilefeltsgatan 75
302 50 Halmstad
Kontaktperson:
Daniel Petersson
Tel: 073-210 41 42
info@assistingsystems.se


Övriga frågor

Återförsäljarnätverk, Projektsupport, Garantiärenden, Kalibrering

Finner Du våra produkter intressanta och vill veta mer eller har Du ett mätuppdrag som Du vill bolla idéer kring?

Ring eller skicka ett mail redan idag så kan vi diskutera vad Vema kan stå till tjänst med för Ditt företag!

Mikael Järleberg
Tel: 0525-505 00
Tel: 070-172 42 42
mikael.jarleberg@vemaventuri.se